Biografier

Lars Roar Langslet


Født: 05.03.1936
Død: 18.01.2016
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1961-65 7. suppleant Oslo Forskningsstipendiat NAVF; Redaksjonssekretær i Frisprog; Redaktør av Minervas Kvartalsskrift Høyre
1969-73 13. representant Oslo Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo; Vitenskapelig assistent Høyre
1973-77 12. representant Oslo Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo Høyre
1977-81 9. representant Oslo Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo Høyre
1981-85 7. representant Oslo Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo Høyre
1985-89 7. representant Oslo Amanuensis i idehistorie ved Universitetet i Oslo; Kulturdirektør i Oslo Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 14.10.1981 - 31.12.1981
Statsråd Kultur- og vitenskapsdepartementet 01.01.1982 - 07.06.1983
Statsråd Kultur- og vitenskapsdepartementet 08.06.1983 - 08.05.1986