Biografier

Nils Andresson Lavik


Født: 08.01.1884
Død: 14.07.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Hordaland fylke Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven"; Redaktør for Sambaandet; Styrer for Bibelskolen i Bergen Venstre
1934-36 3. representant Hordaland fylke Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven"; Redaktør for Sambaandet Kristelig Folkeparti
1937-45 3. representant Hordaland fylke Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven"; Redaktør for Sambaandet Kristelig Folkeparti
1945-49 2. representant Hordaland fylke Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven" Kristelig Folkeparti
1949-53 2. representant Hordaland fylke Redaktør for elevbladet ved Bibelskolen i Bergen "Frå ven til ven" Kristelig Folkeparti
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Lovkomiteen
Møtte for Kårbø 12.01.-12.04.1931.

1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1937-45 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
Parlamentarisk leder Kristeleg Folkeparti

Personalia:

Født 08.01.1884, Lavik i Eksingedal i Modalen herad.
Sønn av bonde Andres Johannesson Lavik (1852-1941) og Brita Nilsdotter Almelid (1850-1936).

Utdanning og yrke:

Elev - Framnes ungdomsskule (1900-1901)
Elev - Voss folkehøgskule (1902-1903)

Bureisingsmann - Lavik (fra 1906)
Emissær - Det Vestlandske Indremisjonsforbund (1908-1919) (reiste ein del av vinterhalvåret)
Lærar - Bibelskulen i Bergen (1908-1919)
Lærar - Modalen (1920-1922)
Sekretær - Det Vestlandske Indremisjonsforbund (1923-1927)
Redaktør - "Sambaandet" (1924-1930)
Styrar - Bibelskulen i Bergen (1928-1933)
Redaktør - "Sambaandet" (1933-1941)

Offentlige verv:

Formann - Styret Nordhordlands ungdomsskole
Utsending - Dei nordiske møtene i København og Oslo jan. (1949)

Verv i partier:

Formann - landsstyret Kristeleg Folkeparti (fra 1938) (1938--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Vestlandske Broderring
Medlem - Styret Vestlandske Broderring (fra 1918)
Medlem - Styret Kristenfolkets Edruelighetsråd (fra 1927)
Medlem - Styret Det Vestlandske Indremisjonsforbund (fra 1928)
Formann - Styret Det Vestlandske Indremisjonsforbund (fra 1933)

Litteratur:

Art. forf. - Artiklar, forteljingar og sogor i ymse blad og jolehefte