Biografier

Jon Leirfall


Født: 07.10.1899
Død: 12.06.1998
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Statens kornoppkjøper i Stjørdalsdistriktet Senterpartiet
1945-49 3. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet
1949-53 2. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet
1953-57 3. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet
1957-61 2. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet
1961-65 2. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet
1965-69 2. representant Nord-Trøndelag fylke Drev farsgården Bjertem i Hegra Senterpartiet

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Den interparl. kongress i Roma, 1948.

Personalia:

Født 07.10.1899, Bjertem i Hegra.
Sønn av bonde i Hegra John Johnsen Lerfald (1872-) og Mali Bjørngaard (1873-).

Utdanning og yrke:

Elev - Skogn folkehøyskole
Elev - Mære landbruksskole
Eksamen - Norges landbrukshøyskole, jordbruksavdelingen (1924)
Stipendiat - Idriftslære ved Norges landbrukshøyskole (1924-1926)

Gårdbruker - Hegra ???? (overtok farsgården)
Drev - Eiendommen Malsåker i Sverige
Landbrukskonsulent - Den norske legasjon i Stockholm (til 1945)
Forretningsfører - Bladet "Stjørdalen" (1926-1928)
Sekretær - Bondepartiet (1929-1933)
Statens kornkjøper - Stjørdalsdistriktet (fra 1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1937-1940 medlem Hegra herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen for drøftelsene ved handelskonferansen i Havana (1947)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets styre (fra 1946) (1946--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bondelagets jamnstellingskomite
Medlem - Norges Bondelags landsstyre (fra 1934)
Formann - Norges Bondelags fylkesorganisasjon i Nord-Trøndelag (1946-1947)
Varaformann - Bondelagets aksjonsutvalg (1947)

Litteratur:

Art. forf. - Artikler om agrarpolitiske og faglige emner
Utga - "Jordspørsmålet i Norge" (1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han i juli 1941 ble han dømt til 1 1/2 års fengsel for tyskfientlig propaganda m. m., men frifunnet ved gjenopptatt saksbehandling etter 6 måneders fengsling. Han ble utvist Trøndelagen under unntagelsestilstanden i okt. 1942, skulle arresteres, men flyktet til Sverige hvor han var landbrukskonsulent ved den norske legasjon i Stockholm til august 1945.