Biografier

Trygve Halvdan Lie


Født: 16.07.1896
Død: 30.12.1968
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. representant Akershus fylke Forretningsfører i Grorud trygdekasse Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Akershus fylke Forretningsfører i Grorud trygdekasse; Generalsekretær i De Forente Nasjoner Arbeiderpartiet

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den første generalforsamling i London, 1946 (senere som generalsekretær ved de følgende samlinger).
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 20.03.1935 - 30.06.1939
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 01.07.1939 - 01.10.1939
Statsråd Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 02.10.1939 - 18.11.1940
Fungerende utenriksminister Utenriksdepartementet 19.11.1940 - 20.02.1941
Utenriksminister Utenriksdepartementet 21.02.1941 - 24.06.1945
Fungerende statsminister Statsministerens kontor 16.04.1942 - 06.07.1942
Utenriksminister Utenriksdepartementet 25.06.1945 - 04.11.1945
Utenriksminister Utenriksdepartementet 05.11.1945 - 01.02.1946
Statsråd Departementet for industri og håndverk 04.07.1963 - 27.08.1963
Statsråd Departementet for industri og håndverk 25.09.1963 - 19.01.1964
Statsråd Departementet for handel og skipsfart 20.01.1964 - 11.10.1965

Personalia:

Født 16.07.1896, Oslo.
Sønn av snekker Martin Lie (1864-1903) og Hulda Otilie Arnesen (1862-1939).

Utdanning og yrke:

Student - Frogner, Oslo (1914)
Cand. jur. (1919)

Sekretær - Det norske Arbeiderpartis sentralstyre (1919-1922)
Juridisk konsulent - Arbeidernes faglige Landsorganisasjons sekretariat (fra 1922)
Overrettssakfører - Oslo (fra 1922)
Generalsekretær - De Forente Nasjoner (fra 1946) (fra 1. febr. 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Aker formannskap
1925-28 medlem Aker formannskap
1928-31 medlem Aker formannskap

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale komiteer og utvalg, Aker
Medlem - Akersbanenes direksjon (1923-1935)
Formann - F. N.s konferanse i San Francisco april (1945)

Verv i partier:

Medlem - Arbeiderpartiets sentralstyre
Medlem - det socialdemokratiske Ungdomsforbunds sentralstyre (1915-1919)
Redaktør - "det 20de Aarhundrede" (1919-1921)
Formann - Akers arbeiderparti (1919-1927)
Formann - Akershus fylkes arbeiderparti (1921-1923)
Formann - Akershus fylkes arbeiderparti (fra 1925) (1925--1)
Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (1926-1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - Arbeidernes Idrettsforbund (1931-1935)

Litteratur:

Utga - Sammen med V. Hansteen, "Den nye arbeidstvistlov"
Utga - Sammen med Halvard Olsen, "De arbeiderfientlige lover og kampen mot dem" (1929)