Biografier

Thor Listau


Født: 03.06.1938
Død: 22.03.2014
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1973-77 4. representant Finnmark fylke Ansatt ved Forsvarets Forsøksstasjon i Kirkenes som operatør, teknisk leder, operasjonsleder og stasjonssjef Høyre
1977-81 3. representant Finnmark fylke Ansatt ved Forsvarets Forsøksstasjon i Kirkenes som operatør, teknisk leder, operasjonsleder og stasjonssjef Høyre
1981-85 2. representant Finnmark fylke Ansatt ved Forsvarets Forsøksstasjon i Kirkenes som operatør, teknisk leder, operasjonsleder og stasjonssjef Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Fiskeridepartementet 14.10.1981 - 07.06.1983
Statsråd Fiskeridepartementet 08.06.1983 - 03.10.1985