Biografier

Birger Martin Bergersen


Født: 25.07.1891
Død: 14.07.1977
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 09.12.1953 - 21.01.1955
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 22.01.1955 - 22.04.1960