Biografier

Annemarie Lorentzen


Født: 23.09.1921
Død: 30.06.2008
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1953-57 2. suppleant Finnmark fylke Lærer ved Hammerfest realskole og gymnas Arbeiderpartiet
1961-65 2. suppleant Finnmark fylke Lærer ved Hammerfest realskole og gymnas Arbeiderpartiet
1969-73 4. representant Finnmark fylke Lærer ved Hammerfest realskole og gymnas Arbeiderpartiet
1973-77 2. representant Finnmark fylke Lærer Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Samferdselsdepartementet 16.10.1973 - 14.01.1976
Statsråd Forbruker- og administrasjonsdepartementet 15.01.1976 - 10.01.1978