Biografier

Jakob Matias Antonson Lothe


Født: 14.11.1881
Død: 17.06.1975
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Sogn og Fjordane fylke Gardbruker; Lærer i Gloppen Venstre
1928-30 1. suppleant Sogn og Fjordane fylke Gardbruker; Lærer i Gloppen Venstre
1931-33 1. representant Sogn og Fjordane fylke Gardbruker; Lærer i Gloppen Venstre
1934-36 1. representant Sogn og Fjordane fylke Gardbruker; Lærer i Gloppen Venstre
1937-45 1. representant Sogn og Fjordane fylke Gardbruker; Lærer i Gloppen Venstre
1945-49 1. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer i Gloppen Venstre
1949-53 2. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer, gårdbruker Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1945- President Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1928-30 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Hestetun 01.09.1928.

1931-33 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av Bøyum 21.04.-24.04.1936.

1937-45 Formann i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av Bøym 08.06.-12.06.1937, og av Vadøy 10.06.-13.06.1938.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Sekretær i Valgkomiteen
Permisjon i 1937 og 1938, Kleppe og Vadøy trådte inn i hans sted.

Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Den nordiske parlamentariske kongress i Reykjavik, 1947.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
Parlamentarisk leder Vinstre

Personalia:

Født 14.11.1881, Lote i Gloppen.
Sønn av gardbrukar Anton Jakobson Lothe (1852-1932) og Ane Marie Absalonsdotter Røsæt (1853-1940).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Lærarskulen i Volda (1901)
Elev - Norges lærarhøgskule (1922-1923)

Lærar - Leikanger (1901-1902)
Lærar - Gloppen (fra 1902)
Gardbrukar - Lote i Gloppen (fra 1915) (overtok farsgården)
Lærar - Framhaldsskulen Gloppen (1917-1938)
Vik. lærar - Volda lærarskule (1923) (han har og vikariert frå og til ved byfolkeskular)
Lærar - Folkeskulen Gloppen (fra 1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Gloppen herredsstyre
1919-22 medlem Gloppen herredsstyre
1922-25 medlem Gloppen herredsstyre
1925-28 medlem Gloppen herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret og rådet Norges lærarhøgskules elevlag
Medlem - Styret Nordfjord ungdomsskule
Medlem - Styret Firda gymnas
Medlem - Rådet Vinmonopolet
Formann - Gloppen skulestyre (1912-1929)
Formann - Rosendalskommisjonen (fra 1929)
Medlem - Typeplannemnda for skulehus på bygdane (fra 1939)
Medlem - Nemnda for kyrkjeordninga (fra 1946)
Utsending - De nordiske møtene i København og Oslo jan. (1949)
Utsending - 100-års festen i den danske Rigsdagen juni (1949)

Verv i partier:

Formann - fylkesvinstrelaget (fra 1930) (1930--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Nordfjord fylke av Det Norske Totalavholdsselskap
Medlem - Styret Nordfjord Foredragslag
Medlem - Styret Firda Mållag
Formann - Den upolitiske fråhaldsgruppa i Stortinget (1931-1945)
Varaformann - Arbeidsutvalet den fråhaldspolitiske landsnemnda (1939)
Klostermedaljen - Arbeid i fråhaldsaka (1946)