Biografier

Olav Meisdalshagen


Født: 17.03.1903
Død: 21.11.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Opland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor; Egen sakførerforretning Fagernes; Overrettssakfører Arbeiderpartiet
1937-45 6. representant Opland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor; Egen sakførerforretning Fagernes Arbeiderpartiet
1945-49 5. representant Opland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor; Egen sakførerforretning Fagernes Arbeiderpartiet
1949-53 2. representant Opland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor Arbeiderpartiet
1953-57 2. representant Oppland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Oppland fylke Bestyrer av Opland Arbeiderblads Valdreskontor Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av billighetserstatninger.

Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Hernæs i i september 1945.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av lov om arrestfrihet m.v. for luftfartøyer.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparl. konferanse i Paris, 1938.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 06.12.1947 - 18.11.1951
Statsråd Landbruksdepartementet 22.01.1955 - 13.05.1956

Personalia:

Født 17.03.1903, Meisdalshagen i Skrautvål, Nord Aurdal.
Sønn av småbruker og snekker Ole Meisdalshagen (1860-1924) og Marit Myren (1867-).

Utdanning og yrke:

Elev - Valdres folkehøgskule (1920-1921) (vinteren 1920-21)
Elev - Voss landsgymnas (1921-1925)
Student (1925)
Cand. jur. (1932)

Bestyrer - "Opland Arbeiderblad"s Valdreskontor på Fagernes (i studietiden)
Sakfører (1932)
Overrettssakfører (1935)
Sekretær - Flyktningekontoret i Stockholm (1944-1945)
Distriktsspesialist - Mil.org. i London (1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1931 medlem Nord-Aurdal herredsstyre
1934-37 medlem Nord-Aurdal formannskap
1937-1940 medlem Nord-Aurdal formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Friluftskommisjonen av 1938
Medlem - Prislovkomiteen av 1947
Gjeldsmeglingsmann - Nord-Aurdal (fra 1935)
Medlem - Voldgiftsretten om tømmerprisene (1938)
Formann - Styret Husbanken (1946-1947)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Driftskreditkassen for mindre jordbrukere (1936-1947)(avskjediget 1942-45)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen var han områdesjef for Mil.org. i Valdres til 30. mars 1944, da han måtte flykte til Sverige. Sekretær på flyktningekontoret i Stockholm fra 12. mai 1944 til 5. jan. 1945. Reiste da til London og var der distriktsspesialist i Mil.org. til 22. mai 1945.