Biografier

Christian Fredrik Monsen


Født: 27.04.1878
Død: 31.01.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Konstituert borgermester i Hamar; Lærer ved Hamar folkeskole Arbeiderpartiet
1925-27 3. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Lærer ved Hamar folkeskole Norges kommunistiske parti
1928-30 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Lærer ved Hamar folkeskole Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Lærer ved Hamar folkeskole Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Lærer ved Hamar folkeskole; Skoleinspektør ved Hamar folkeskole Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Skoleinspektør ved Hamar folkeskole Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Skoleinspektør Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1935- President Odelstinget (mars)
1945- Visepresident Stortinget (fra mars til desember)
1945-1948 President Stortinget (fra des. 1945)
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av spørsmålet om ny vergerådslov m.v.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av dekkelse av overskridelser på ekstraordinære bevilgninger til hæren 1912-1919.

Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1928-30 Sekretær i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Ødegaard 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Lovkomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Forsvarsordningen.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av internasjonale veksel- og sjekkrettsoverenskomster.

1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Gikk ut for Endresen 20.03.1935.

1937-45 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn for Endresen i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
Trådte inn i 1931.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Oscar Nilssen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Om forretningsordenen
1937-45 Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden

Medlemskap i delegasjoner:

Formann - Den norske interparlamentariske gruppe.
Delegert - Den interparl. unions møte i Stockholm, 1949.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928
Statsråd Forsvarsdepartementet 20.03.1935 - 21.12.1939

Personalia:

Født 27.04.1878, Oslo.
Sønn av faktor Ludvig Monsen (1854-1942) og Josefine Aurora Marcelie Dehn (1852-1942).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Hamar seminar (1898)
Eksamen - Den gymnastiske centralskole (1905)

Styrer - Det norske flyktningskontor i Uppsala (til 1942)
Vik. lærer - Fredrikstad og ved amtsskolen i Vestre Toten (1898-1900)
Lærer - Stor-Elvdal (1900-1903)
Lærer - Hamar folkeskole (1903-1919)
Redaktør - Arbeiderpartiets organ "Demokraten" i Hamar (1913-1916)
Kst. borgermester - Hamar (1919-1922) (fra 1. sept. 1919 til den nye kommunelovs ikrafttreden i 1922)
Lærer (1923-1934)
Skoleinspektør - Hamar (1934-1935)
Skoleinspektør - Hamar (1940) (fra 1. aug. 1940 til han ble avskjediget 19. des. s. å)
Sjef - Den norske stats revisjonskontor i Stockholm (1942-1945)
Skoleinspektør - Hamar (1945) (12. juni 1945 til utgangen av 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1907 medlem Hamar bystyre
Fra 1913 medlem Hamar formannskap
1916-19 ordfører Hamar bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret Hamar, Vang og Furnes komm. Kraftselskap
Formann - Hedemarkens komm. Kraftselskap
Innehatt - En rekke kommunale verv, Hamar
Varamann - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (fra 1945)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Skøyteforbund
Medlem - Styret Norges Landsforbund for Idrett

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han 19. des. 1940 avskjediget som skoleinspektør og flyktet i sept. 1941 til Sverige, var styrer av det norske flyktningskontor i Uppsala og fra 1. nov. 1942 sjef for den norske stats revisjonskontor i Stockholm.