Biografier

Gabriel Endresen Moseid


Født: 10.10.1882
Død: 04.08.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 2. Mandalen Bokholder og kasserer i Vennesla Sparebank Venstre
1922-24 2. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 2. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 2. representant Vest-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 2. representant Vest-Agder fylke Riksrevisor Senterpartiet
1934-36 2. representant Vest-Agder fylke Riksrevisor Senterpartiet
1937-45 2. representant Vest-Agder fylke Riksrevisor Senterpartiet
1945-49 3. representant Vest-Agder fylke Riksrevisor Senterpartiet
1949-53 3. representant Vest-Agder fylke Riksrevisor Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1934-1945 President Lagtinget
1931-1933 Varapresident Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Veikomiteen
Trådte inn for Spilling ved hans død i 1920.

1922-24 Medlem i Militærkomiteen
1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av tilskudd til vanskeligstilte kommuners budsjetter.

1931-33 Nestformann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Nestformann i 1931-1933.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av englandsavtalen.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Helsekomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av fondslovene.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av alderstrygden.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av statsgaranti for lån til Nationalteateret.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Sekretær i Valgkomiteen
Trådte inn for Øen 14.02.1928, overtok da som sekretær.

1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Den store budsjettkomiteen
Nestformann i 1931-1933.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - De nordiske interparlamentariske gruppers møter i Sverige, Danmark og Norge.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1932-1933 Parlamentarisk leder Bondepartiet

Personalia:

Født 10.10.1882, Vennesla.
Sønn av bonde Endre Gundersen Moseid (1844-1909) og Ragnhild Svensdatter (1860-1886).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen (1899-1900)
Elev - Søgne landbruksskole (1900-1902)

Gårdbruker - Moseid i Vennesla (fra 1909) (overtok farsgården)
Bokholder og kasserer - Vennesla Sparebank (1915-1921)
Riksrevisor (statsrevisor) (fra 1931)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Vennesla herredsstyre
1913-16 medlem Vennesla herredsstyre
1916-19 medlem Vennesla herredsstyre
1919-22 ordfører Vennesla herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Vennesla skolestyre
Formann - Vennesla ligningsnemnd
Medlem - Skattelovkommisjonen av 1929
Medlem - Turist-trafikkkomiteen av 1932
Medlem - Kommunallovkt. av 1935
Medlem - Prestelønningskt. av 1937
Medlem - Utvalget om beskatning av jordbruk og skogbruk av 1949
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Medlem - Styret Garantikassen for sparebanker (fra 1932)
Utsending - Den svenske riksdags 500-års jubileum (1935)
Deltok - Riksrådsforhandlingene (1940)
Nestformann - Husbankens styre (fra 1946)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets hovedstyre og arbeidsutvalg (1922-1947)
Nestformann - Bondepartiet (fra 1938) (1938--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Vennesla skytterlag
Formann - Vennesla ungdomslag
Formann - Styret Samslakteriet i Kristiansand (1917-1919)

Andre administrative verv:

Varamann - Styret Sørlandets Kreditbank
Medlem - Representantskapet Sørlandets Kreditbank (til 1924) (-1-1924)