Biografier

Gustav Natvig Pedersen


Født: 18.08.1893
Død: 27.07.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Overlærer, senere lektor ved Konggård skole Stavanger katedralskole Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Overlærer, senere lektor ved Konggård skole Stavanger katedralskole; Rektor ved St. Svithuns skole Stavanger Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Rektor ved St. Svithuns skole Stavanger Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1945- President Odelstinget (juni)
1945- Visepresident Stortinget (fra des. 1945)
1949- President Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Erstattet av A. Olsen 24.05.-29.05.1938.

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Den interparlamentariske unions råd.
Utsending - Den interparlamentariske unions konferanse i Kairo, 1947.
Utsending - Den interparl. unions råd i Stockholm, 1949.

Personalia:

Født 18.08.1893, Stavanger.
Sønn av seilmaker Johan Pedersen (1857-1941) og Johanne Christine Natvig (1863-1940).

Utdanning og yrke:

Student - Kongsgaard skole i Stavanger (1911)
Studiereise - Cambridge (1916)
Cand. philol. (1919)
Studiereise - London (1919)
Studiereise - Tyskland (1922)
Studiereise - England og Frankrike (1928)
Studerte - Med Conrad Mohrs stipendium, sosialismen i England under et8 måneders opphold (1929-1930)
Studerte/gjest - Brookwood Labour College utenfor New York høsten (1932)

Vpl. offiser (1913)
Vik. lærer - Platous skole i Stavanger (1916-1918)
Overlærer, senere lektor - Kongsgård, nå Stavanger katedralskole (fra 1919) (fra 1. juli 1919)
Premierløytn. (1920)
Rektor - St. Svithuns skole i Stavanger (fra 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Stavanger bystyre
1922-25 medlem Stavanger formannskap
1928-31 medlem Stavanger formannskap

Offentlige verv:

Formann - Den nye språknemnd av 1949
Medlem - Stavanger lysverksdireksjon (1929-1931)
Deltok - En internasjonal konferanse i Welwyn, England (1930)(representerte d. n. a)
Medlem - Stavanger forsorgsstyre (1931-1935)
Medlem - Rettskrivningsnemnden (1934)(hvis arbeid ligger til grunn for rettskrivningen av 1938)
Medlem - Stavanger Museums direksjon (fra 1935)
Medlem - Stavanger lysverksdireksjon (1935-1937)
Medlem - Nobelkomiteen (1948)
Utsending - De nordiske møter i København og Oslo jan. (1949)
Utsending - Den danske Rigsdags 100-års jubileum (1949)(5. juni 1949)

Verv i partier:

Formann - Stavanger arbeiderparti

Andre administrative verv:

Formann - Representantskapet A.s Norsk Jernverk
Varamann - Styret Institutt for sammenlign. kulturforskning
Formann - Styret "1ste mai" (1927-1936)

Litteratur:

Utga - "Fra Karl Marx til Ramsay Mc. Donald" (1931)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen var han første gang arrestert fra 20. okt. 1940 til 6. des. 1941 for off. protest mot "rikstaler" Strands omtale av Stortinget 1940. - Igjen arrestert 20. mars 1942 og sammen med de andre lærerne sendt til Kirkenes. Han ble frigitt 25. nov. s. å. og var medlem av komiteen om Kirkenesboken som kom ut i 1946. Suspendert sitt embete 10. jan. 1943, arrestert for 3. gang 6. mars s. å. og satt på Grini fra20. april kom derfra til Sachsenhausen 3. mai 1943 og var der til krigens slutt.