Biografier

Odvar Nordli


Født: 03.11.1927
Død: 09.01.2018
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1953-57 6. suppleant Hedmark fylke Distriktsrevisor i Vang og Løten; Fullmektig i Hedmark fylkesrevisjon Arbeiderpartiet
1957-61 2. suppleant Hedmark fylke Distriktsrevisor i Vang og Løten Arbeiderpartiet
1961-65 7. representant Hedmark fylke Distriktsrevisor i Vang og Løten Arbeiderpartiet
1965-69 5. representant Hedmark fylke Distriktsrevisor Arbeiderpartiet
1969-73 1. representant Hedmark fylke Distriktsrevisor Arbeiderpartiet
1973-77 1. representant Hedmark fylke Distriktsrevisor Arbeiderpartiet
1977-81 1. representant Hedmark fylke Statsminister Arbeiderpartiet
1981-85 1. representant Hedmark fylke Fylkesmann i Hedmark Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 17.03.1971 - 17.10.1972
Statsminister Statsministerens kontor 15.01.1976 - 03.02.1981