Biografier

Anton Ludvik Alvestad


Født: 07.05.1883
Død: 02.07.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Baker på forskjellige steder i landet; Egen bakerforretning i Ålesund Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Baker på forskjellige steder i landet; Egen bakerforretning i Ålesund Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Baker på forskjellige steder i landet; Egen bakerforretning i Ålesund Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Baker på forskjellige steder i landet; Egen bakerforretning i Ålesund Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Baker på forskjellige steder i landet; Egen bakerforretning i Ålesund; Rådmann i Ålesund Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Rådmann i Ålesund Arbeiderpartiet
1953-57 3. representant Møre og Romsdal fylke Tidl. rådmann Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av L. Bang 09.04.-25.04.1923 og 11.03.-26.03.1924.

1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Medlem i Toldkomiteen
Gikk ut for Weber 28.01.1928, trådte inn igjen for Weber 15.02.1928.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av overenskomst om tollfred m.v.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Lovkomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av endringer i bankadministrasjonsloven.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1931-1933, ved behandling av russegarantien.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av overenskomst om tollhvile. Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av englandsavtalen.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Venge 02.03.-04.04 og 20.04.-18.05.1936.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1934 og 1935, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til utlandet.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Oksvik 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 07.05.1883, Legene i Borgund, Sunnmøre.
Sønn av fisker Elias Martinussen Alvestad (1853-1894) og Kastine Olsdatter Ødegaard (1858-1918).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Bakerlære - Ålesund
Elev - Den tekn. aftenskole

Baker - Forskjellige steder i landet (til 1907)
Utlært - Baker (1900)
Baker - Egen bakerforretning i Ålesund (1907-1935) (først med en kompanjong og fra 1913 alene og drev denne forretning til 1. juli 1935)
Rådmann - Ålesund (1935-1941) (1. juli 1935)
Rådmann - Ålesund (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Ålesund formannskap
1921- medlem Ålesund formannskap
1919-1921 ordfører Ålesund bystyre
1924- medlem Ålesund formannskap
1922-1924 varaordfører Ålesund bystyre
1925-28 medlem Ålesund formannskap
1928-31 medlem Ålesund formannskap
1931-34 medlem Ålesund formannskap
1934-1936 medlem Ålesund formannskap

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Ålesund
Medlem - Representantskapet Tafjord Kraftselskap
Medlem - Representantskapet Møre Fylkes Ruteselskap
Medlem - Komiteen om lånekasse for fiskere av 1933
Medlem - Komiteen om omordning av Småbruk- og Boligbanken av 1934
Medlem - Komiteen om driftslån for fiskere av 1934
Formann - Utvalget til å utarbeide fordelingsregler for klippfiskeksporten til Portugal av 1937
Medlem - Slaktehuskomiteen av 1948
Medlem - Ålesund havnestyre
Nestformann - Ålesunds museums styre
Medlem - Møre og Romsdals jernbanekomite
Medlem - Kornrådet (fra 1928)
Formann - Klippfiskrådet (1935-1945)

Verv i partier:

Medarbeider - Sosialistiske blad
Medstifter - Ålesunds arbeiderparti
Formann - Sunnmøre og Romsdals kretsparti av Arbeiderpartiet

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet i Foreningen for boligreformer
Medlem - Tafjordfondets styre (fra 1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens styre, Ålesund
Formann - Aalesunds nye Kreditbank

Litteratur:

Skrev - Sunnmøre distriktslosje av I. O. G. T. gjennom 50 år.

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han fratatt alle verv og ble avskjediget som rådmann i nov. 1941. Han ble arrestert i jan. 1945 og sendt som "toggissel" til Mo i Rana. Derfra over Trondheim til Oslo og videre til Grini, hvor han satt 23. febr.-10. mai.