Biografier

Johan Ulrik Olsen


Født: 02.08.1885
Død: 04.10.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Kjøbmand Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Kjøbmand Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Kjøpmann Arbeiderpartiet
1949-53 3. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Statsråd Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
1937-45 Medlem i Kommunalkomiteen (av 1934)
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 20.12.1948 - 18.11.1951
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 19.11.1951 - 21.01.1955
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 22.01.1955 - 31.08.1958

Personalia:

Født 02.08.1885, Hitra.
Sønn av gårdbruker Peder Olsen (1847-1933) og Dorothea Hesnes (1848-1931).

Utdanning og yrke:

Snekkersvenn (-1-1914)
Snekkersvenn (til 1914)
Snekkerlære - Kristiansund (fra 1899)

Kjøpmann - Egen forretning i sild, fisk og tran (fra 1914) (fra 1930 med eget filtreranlegg for tran m. v. Forretningen gikk i 1923 over til aksjeselskap)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Kristiansund bystyre
Fra 1916 medlem Kristiansund formannskap
1934-37 ordfører Kristiansund bystyre
1937-1940 ordfører Kristiansund bystyre
Fra 0 ordfører Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Kristiansund havnestyre
Medlem - Komiteen om lån til vanskeligstilte kommuner m. m. av 1948
Medlem - Kristiansund ligningsråd (fra 1920)
Medlem - Kristiansund skolestyre (1920-1933)
Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Kristiansund (fra 1924)
Formann - Kristiansund skolestyre (1928-1933)
Medlem - Kristiansunds administrasjonsstyre (1933-1935)
Medlem - Styret Norges Kommunalbank (fra 1945)
Medlem - Granskningskomiteen om nasjonalhjelpen (1948)
Formann - Styret for områdeplanleggingen (1949)

Verv i organisasjoner:

M. fl. - Verv, Kristiansund

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han etter forhør av Terboven personlig avsatt som ordfører i juli 1940. I januar 1944 ble han arrestert og satt på Vollan i Trondheim, kom ut etter 8 uker, men ble påny arrestert 15. sept. 1944 og satt på Falstad til kapitulasjonen.