Biografier

Øyvind Bjorvatn


Født: 26.04.1931
Død: 09.02.2015
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1965-69 4. representant Aust-Agder fylke Lektor i Tvedestrand Venstre
1969-73 4. representant Aust-Agder fylke Lektor og gårdbruker Venstre
1969-73 4. representant Aust-Agder fylke Lektor og gårdbruker Det Liberale Folkepartiet
1977-81 1. suppleant Aust-Agder fylke Lektor ved Holt Landbruksskole; Lektor ved Tvedestrand Gymnas; Overtok Fossrveit Bruk Det Liberale Folkepartiet