Biografier

Ruth Anlaug Ryste


Født: 24.07.1932
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 15.01.1976 - 07.10.1979