Biografier

Torild Skard


Født: 29.11.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1965-69 1. suppleant Oslo Forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo; Gruppeleder i de kommunale fritidsklubbene for ungdom i Oslo; Lektor ved Statens spesiallærerhøgskole, Hosle, Bærum; Redaksjonsassistent i Norsk Pedagogisk Tidskrift; Redaksjonssekretær i Norsk Pedagogisk Tidskrift; Skolepsykolog ved Oslo Helseråds avdeling for barne- og ungdomspsykiatri Det Nye Folkepartiet
1973-77 4. representant Akershus fylke Førstelektor i sosialpolitikk ved Tromsø Universitet; Universitetslektor i sosialpolitikk ved Tromsø Universitet Sosialistisk Valgforbund