Biografier

Anton Skulberg


Født: 29.12.1921
Død: 30.08.2012
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1969-73 7. representant Østfold fylke Direktør ved Norsk institutt for næringsmiddelforskning; Forskningssjef ved Forskningsutvalget for konserver, Oslo; Professor ved Norges veterinærhøgskole Senterpartiet
1973-77 7. representant Østfold fylke Direktør ved Norsk institutt for næringsmiddelforskning; Professor ved Norges veterinærhøgskole Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 18.10.1972 - 15.10.1973