Biografier

Nils Trædal


Født: 29.11.1879
Død: 12.10.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. suppleant Møre fylke Prost i Ytre Romsdal; Sokneprest i Aukra Senterpartiet
1931-33 1. suppleant Møre fylke Prost i Ytre Romsdal; Sokneprest i Aukra; Sokneprest i Aukra Senterpartiet
1934-36 5. representant Møre fylke Prost i Ytre Romsdal; Sokneprest i Aukra; Sokneprest i Støren Senterpartiet
1937-45 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Sokneprest i Støren Senterpartiet
1945-49 5. representant Sør-Trøndelag fylke Sokneprest i Støren Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1946- Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Nestformann i Kirke- og skolekomiteen
Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Handberg i deler av 1936.

1937-45 Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Handberg 26.01.-19.03.1939 og i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Handberg i 1945.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Hundseid i 1945.

Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1946 Parlamentarisk leder Bondepartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Fungerende statsminister 29.02.1932 - 09.03.1932
Fungerende utenriksminister Utenriksdepartementet 29.02.1932 - 09.03.1932
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 29.11.1879, Trædal i Lilledal i Sunndal.
Sønn av gardbrukar Ole Nilsen Trædal (1853-1925) og Synnøve Haaven (1853-1917).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskule (1896-1897)
Student - Priv. (1902)
Cand. theol. (1910)
Praktikum (1910)
Delegert - Utstellinga i Chicago (1933)
Reiste - Omkring i U. S. A. april-juli (1933)

Stiftskapellan - Nidaros bispedøme (1910-1911)
Sokneprest - Kolvereid (1912-1923)
Prost - Ytre Namdal (1918-1923)
Sokneprest - Aukra (1923-1931)
Prost - Ytre Romsdal (fra 1928)
Sokneprest - Aukra (1933-1936)
Sokneprest - Støren (fra 1936) (1. febr. 1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Kolvereid herredsstyre
1916-19 ordfører Kolvereid herredsstyre
Fra 1937 medlem Støren herredsstyre
Fra 1937 medlem Støren formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Kolvereid forliksråd
Medlem - Kolvereid skulestyre
Medlem - Kolvereid verjeråd
Medlem - Utvalet om Grønlandsavtalen av 1947
Deltok - Konferansen i Haag (1948)

Verv i partier:

Medlem - landsstyret Bondepartiet (fra 1934) (1934--1)
Nestformann - landsstyret Bondepartiet (fra 1935) (1935--1)
Formann - hovudstyret Bondepartiet (fra 1938) (1938--1)

Verv i organisasjoner:

Innbeden - 50-års jubileet ved den norske diakonisseheimen i Brooklyn
Medlem - Styret Namdal krets av Norges Bondelag
Medlem - Landsstyret Bondelaget (fra 1932)
Nestformann - Landsstyret Bondelaget (fra 1934)

Andre administrative verv:

Formann - Arbeidsnemnda skiping av Romsdal Sparebank (1931)