Biografier

Terje Wold


Født: 23.08.1899
Død: 06.09.1972
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1945-49 2. representant Finnmark fylke Etablerte egen forretning som overrettssakfører (advokat) i Vadsø; Fullmektig hos Hagbart Lund i Tana; Høyesterettsadvokat Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1939 - 24.06.1945
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 07.06.1940 - 01.04.1942
Fungerende statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 14.05.1945 - 30.05.1945