Biografier

Einar Joakim Wøhni


Født: 07.05.1920
Død: 14.02.1987
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1961-65 2. representant Troms fylke Direktør i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk; Overlærer ved Statens hagebruksskole, Rå Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 23.04.1960 - 27.08.1963