Biografier

Svein Olsen Øraker


Født: 10.08.1886
Død: 27.09.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1925-27 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1928-30 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1931-33 2. suppleant Trondhjem og Levanger Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1934-36 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Trondhjem og Levanger Lærer ved Norsk korrespondanseskole; Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole Arbeiderpartiet
1945-49 5. representant Trondhjem og Levanger Konstituert skoledirektør i Oslo; Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole; Skoledirektør i Oslo Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)

Personalia:

Født 10.08.1886, Syndin sæter i Lomen, Vestre Slidre.
Sønn av bonde, Jordheim i Hemsedal Ole Olsen Øraker (1833-1917) og Ingebjørg Øraker (f.) (1847-1900).

Utdanning og yrke:

Student - St. Hanshaugen skole, Oslo (1906)
Lærereksamen (1907)
Studerte - England (1912)
Studerte - Med offentlig stipendium, England (1914)

Bank- og kommunerevisor - Hammerfest
Revisor - Finnmark Fylkesrederi
Forretningsfører - Inntrøndelag arbeiderparti (i 5 år)
Lærer - Vardal fortsettelsesskole (1907-1908)
Lærer - Valdres middelskole (1908-1910)
Lærer - Hammerfest middelskole (fra 1910)
Adjunkt - Hammerfest middelskole (1912)
Overlærer - Hammerfest middelskole (1913-1918)
Kst. bestyrer - Hammerfest middelskole (1916-1918)
Overlærer (lektor) og bestyrer - Levanger gymnas og realskole (fra 1918)
Bestyrer - Levanger tekniske aftenskole (1920-1942)
Lærer - Norsk Korrespondanseskole i Oslo (1942-1944)
Kst. skoledirektør - Oslo skoledirektørembete (fra 1947) (4. juli 1947)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-1917 varaordfører Hammerfest bystyre
1918-1918 ordfører Hammerfest bystyre
Fra 1922 medlem Levanger bystyre
Fra 1922 medlem Levanger formannskap
1922-1924 varaordfører Levanger bystyre
1928- varaordfører Levanger bystyre
1927-1927 ordfører Levanger bystyre
1928-1929 ordfører Levanger bystyre
1930-1930 ordfører Levanger bystyre
1937-1939 varaordfører Levanger bystyre
1945-47 ordfører Levanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Flere kommunale styrer og utvalg, Levanger
Medlem - Tilsynskomiteen Nordlandsbanen
Medlem - Tilsynskomiteen Røstad off. åndssvakeskole
Medlem - Komiteen om rusdrikklovgivningen av 1947
Medlem - Levanger ligningsråd (1920-1924)
Formann - Levanger ligningsråd (1922-1924)
Formann - Levanger skolestyre (1926)
Medlem - Levanger overligningsnemnd (1926-1947)
Formann - Levanger skolestyre (1928)
Medlem - Levanger forliksråd (1934-1947)
Formann - Levanger skolestyre (1936)

Verv i partier:

Medlem - Levanger Arbeiderpartis styre
Medlem - Hammerfest Arbeiderpartis styre

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskap og kontrollkomite for Levanger og Omegns Kreditbank (1928-1942)
Formann - Representantskap og kontrollkomite for Levanger og Omegns Kreditbank (fra 1937)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han 1. jan. 1942 avsatt som skolebestyrer og lektor og arbeidet da som lærer ved Norsk Korrespondanseskole i Oslo til 14. des. 1944, da han måtte flykte til Sverige og var der til frigjøringen.