Biografier

Berit Ås


Født: 10.04.1928
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1969-73 4. suppleant Akershus fylke Dosentstipendiat ved Universitetet i Oslo; Forsker ved Transportøkonomisk institutt; Universitetslektor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo Arbeiderpartiet
1973-77 11. representant Oslo Dosentstipendiat ved Universitetet i Oslo Sosialistisk Valgforbund
1977-81 1. suppleant Oslo 1. amanuensis i sosialpsykologi Sosialistisk Venstreparti