Biografier

Erik Brofoss


Født: 21.06.1908
Død: 07.05.1979
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 05.11.1945 - 05.12.1947
Statsråd Handelsdepartementet 06.12.1947 - 18.11.1951
Statsråd Handelsdepartementet 19.11.1951 - 01.06.1954
Statsråd Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet 18.05.1953 - 13.09.1953