Biografier

Gunnar Olai Olsen Bakke


Født: 05.05.1882
Død: 12.11.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Bergen Vaktmester Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Bergen Vaktmester Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Bergen Vaktmester Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Lovkomiteen
1934-36 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1937-45 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Samuelsen i 1945.

Personalia:

Født 05.05.1882, Herand i Jondal.
Sønn av skreddermester Ole Ingebrigtsen Bakke (1850-1925) og Ragnhild Torgilsdatter Kopren (1836-1911).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Møbelsnekker, Bergen
Student - Bergens tekn. aftenskole
Studiereise - Videre utdannelse som møbelsnekker, Danmark, Sverige, Tyskland og De forente Stater (1905)

Vaktmester - Sydneshaugen skole, Bergen
Sjømann - Seilskuter til Vest-India, Afrika og Syd-Amerika (1907-1910)
Forretningsfører - Norsk Treindustriarbeiderforbunds foreninger, Bergen (1916-1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Bergen bystyre
1922-25 medlem Bergen bystyre
1925-28 medlem Bergen bystyre
1928-31 medlem Bergen bystyre
1931-34 medlem Bergen bystyre
1934-1936 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Bygningsrådet, Bergen
Medlem - Overskattetakstkommisjonen, Bergen
Medlem - Ligningsnevnden, Bergen (var medlem i flere kommunale komiteer og utvalg)

Verv i partier:

Formann - D. N. A.s avdeling i Bergen (1924-1927)(innen den faglige og politiske arbeiderbevegelse har han hatt flere tillitsverv)
Medlem - Arbeiderpartiet, hovedstyret (1928-1931)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Den kommunale tjenestemannsforening, Bergen
Formann - Den kommunale tjenestemannsforening, Bergen