Biografier

Ole Rasmus Knutsen Flem


Født: 14.10.1871
Død: 30.11.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 7. representant Møre fylke Gårdbruker, fisker Venstre
1925-27 7. representant Møre fylke Gårdbruker, fisker Venstre
1928-30 7. representant Møre fylke Gårdbruker, fisker Venstre
1931-33 1. representant Møre fylke Gårdbruker, fisker Venstre
1934-36 1. representant Møre fylke Gårdbruker, fisker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.2
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om foranstaltninger til ordning av varers utførsel.

Medlem i Lovkomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av endringer i lov om fiskeribanken.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1934-36 Nestformann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av lov om fangst av bardehval.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 14.10.1871, Flem i Haram.
Sønn av gardbrukar Knut Peter Martinus Rasmussen Flem (1842-1886) og Severine Bertine Petrine Johansdatter Longvastøl (1847-1923).

Utdanning og yrke:

Elev - Eit kurs amtsskulen i Sunnmøre (1886)
Elev - Kurs den private millomskulen i Volda (1894)

Arbeidet - Gardsbruket (då far hans døydde, det året han gjekk for presten, måtte han som den eldste stella med gardsbruket og elles det som trongst)
Direktør - Sparebanken
Direktør - Aalesund og Møre Privatbank
Fisker - Torskefiske (fra 1885) (berre 14 år gamal var han fyrste gongen med på torskefiske)
Fisker - Egen båt på havfiske (fra 1889) (frå 19 års alderen hadde han eigen båt og dreiv havfiske av forskjellig slag)
Gårdbruker - Flem i Haram (fra 1899) (overtok garden og dreiv attåt fiske)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Haram formannskap
1904-07 medlem Haram formannskap
1907-10 medlem Haram formannskap
1910-13 medlem Haram formannskap
1913-16 ordfører Haram herredsstyre
1916-19 ordfører Haram herredsstyre
1921- medlem Haram formannskap
1919-1921 ordfører Haram herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret for Møre Fylkes Ruteselskap
Formann - Styret alderstrygda
Formann - Styret kraftverket i bygda
Medlem - Nemnda om eit trafikkdepartement av 1934
Medlem - Departemental nemnd om stønad for fisket (1919)
Varamann - Styret for Rikstrygdeverket (fra 1935)

Andre administrative verv:

Medlem - Søndmør Assuranseforening for Fiskefartøier
Medlem - Sunnmøre Meieri
Formann - Styret Reassuranseinstituttet for fiskefartøyer (fra 1934)