Biografier

Carl Rebek Olsen


Født: 11.03.1884
Død: 28.07.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. representant Finnmark fylke Kjøbmann Høyre
1934-36 2. representant Finnmark fylke Kjøbmann Høyre
1937-45 3. representant Finnmark fylke Kjøbmann Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Tveiten fra 09.05 og ut sesjonen i 1932.

1934-36 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Kollstrøm fra 06.05 og ut sesjonen i 1936.

1937-45 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Dørum 03.06.-26.06.1937.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1937, Dørum trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 11.03.1884, Uløybukt, Skjervøy.
Sønn av gårdbruker og fisker Ole Marthin Jensen (1847-1920) og Ovidia Guldbrandsen (1849-1906).

Utdanning og yrke:

Elev - Navigasjonskursus (1905)
Handelsskoleeksamen - Angells privatskole i Kvæfjord (1906)

Fisker (drev først i noen år fiskeri)
Medeier - Mafjordhavn Sølvrev A.s
Adm. dir. - Måsøy Sparebank
Handelsbetjent - Skorpen i Kvænangen (fra 1904)
Kjøpmann - Assortert landhandel i Mafjordhamn i Måsøy (fra 1909) (drev dessuten tran- og fiskeforretning)
Poståpner - Mafjordhavn (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 varaordfører Måsøy herredsstyre
1922-25 ordfører Måsøy herredsstyre
1925-28 ordfører Måsøy herredsstyre
1928-31 medlem Måsøy herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: nestformann fylkestinget, Finnmark.
Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Finnmark.

Offentlige verv:

Medlem - Fylkesskattestyret, Finnmark
Medlem - Dampskipsekspeditørkomiteen av 1939

Verv i partier:

Medlem - Høires landsstyre (fra 1946) (1946--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Finnmark fylkesstyre av Norges Herredsforbund (1926-1935)

Andre administrative verv:

Formann - Måsøy gjensidige Båtforsikringsforening (til 1928) (-1-1928)
Formann - Styret Måsøy Sparebank (1921-1944)