Biografier

Rasmus Olai Mortensen


Født: 23.08.1869
Død: 30.07.1934
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Provianteringsdepartementet 23.07.1921 - 31.10.1922
Statsråd Sosialdepartementet 20.10.1922 - 05.03.1923

Personalia:

Født 23.08.1869, Bergen.
Sønn av skipsfører Carl Martin Mortensen og Dorothea Kirkhorn.

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Trevareforretning i Spania (1887-1896) (Etter avsluttet skolegang i Bergen)
Drev - Sagbruksforretning i Finnland (1896-1902)
Kjøpte og drev gården Nedre Bleiker - Asker (1902-1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Asker herredsstyre
1910-13 medlem Asker herredsstyre
1910-13 varaordfører Asker herredsstyre
1913-16 medlem Asker herredsstyre
1913-16 varaordfører Asker herredsstyre
1916-19 medlem Asker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Statens arbeidsledighetskomite (1914)
Medlem - Krigsforsyningskommisjonen (1915)
Medlem - Statens prisråd (1917)
Medlem - Luksusskattkt. (1917)
Varamann - Norges Banks styre (1917-1926)
Medlem - Krisekt. (1921)
Medlem - Direksjonen for Norges Banks hovedsete (1927-1930)

Verv i partier:

Formann - Bærum og Follo venstreorganisasjon (en tid)

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Norsk Landmandsforbund
Representant - Selskapet for Norges Vel (1910-1930)

Andre administrative verv:

Styremedlem - Akershus Landhusholdningsselskap
Styremedlem - Fellesslakteriet
Styremedlem - Samtrygd m.fl.
Styreformann - Landmandsposten (Nationen) (fra 1913)
Formann - Styret for Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk (fra 1916)