Biografier

Ole Olsen Haavardsrud


Født: 02.01.1876
Død: 30.04.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 4. Numedal Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Ble overført til skog- og vassdragskomiteen da medlemstallet i jernabnekomiteen ble nedsatt til 8.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen

Personalia:

Født 02.01.1876, Haavardsrud i Svene, Flesberg.
Sønn av gårdbruker Ole Olsen Haavardsrud (1831-1905) og Ingebjørg Gulliksdatter Hvam (1836-1931).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen i Uvdal (1894-1895) (vinteren 1894-95)
Elev - Skogskolen på Kongsberg (1895-1896) (vinteren 1895-96)
Elev - Kristiania tekniske elementærskole (1899-1900) (vinteren 1899-1900)

Fylkesrevisor - Buskerud
Revisor - Flesberg Sparebank
Gårdbruker - Haavardsrud i Svene, Flesberg (fra 1904) (overtok farsgården hvor han på egen hånd har anlagt elektrisitetsverk)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Flesberg herredsstyre
1904-07 varaordfører Flesberg herredsstyre
1907-10 varaordfører Flesberg herredsstyre
1910-13 ordfører Flesberg herredsstyre
1913-16 ordfører Flesberg herredsstyre
1916-19 ordfører Flesberg herredsstyre
1919-22 ordfører Flesberg herredsstyre
1928-31 medlem Flesberg herredsstyre
1931-34 varaordfører Flesberg herredsstyre

Offentlige verv:

Formann og sekretær - Ligningskommisjonen (i 4 år)
Innehatt - Alle kommunale tillitsverv
Medlem - Fylkesveistyret, Buskerud
Formann - Fylkesrådet, Buskerud
Medlem - Ligningskommisjonen (fra 1897)
Valgmann - (1903)
Takstmann - Hypotekbanken (fra 1912)

Verv i partier:

Medlem - styret bygdens (Svene eller Flesberg...) venstreforening
Formann - bygdens venstreforening

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Avholdslaget i Svene
Formann - Avholdslaget i Svene (i de 3 første årene)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Flesberg Sparebank
Medlem - Styret Kongsberg og Opland Privatbank (fra 1912)