Biografier

Johan Henrik Andresen


Født: 29.11.1888
Død: 21.10.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Oslo Fabrikkeier Høyre
1931-33 3. representant Oslo Fabrikkeier Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Brøgger 07.05.-29.05.1928 og 02.04.-11.04.1930.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1929-1930, ved behandling av Russlandsgarantien.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Aarsrud i deler av perioden 1932-1933.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av russegarantien.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterknin gi 1933, ved behandling av englandsavtalen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 29.11.1888, Oslo.
Sønn av fabrikkeier Nicolai Andresen (1853-1923) og Johanne Marie Heyerdahl (1855-1928).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1904)
Student - Høhere Handelslehranstalt, Leipzig (1905-1907)
Læregutt - Tobakksbransjen, Sverige og Tyskland (1907-1910)

Disponent - J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik (fra 1911) (farens forretning)
Medinnehaver - J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik (1915-1923)
Dansk visekonsul og konsul (1919-1928)
Eneinnehaver - J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik (fra 1923)

Offentlige verv:

Delegert - Nedrustningskonferansen i Genéve (1932)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (til 1945) (-1-1945)
Formann - Høires Centralstyre (1934-1937)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Nationaltheatrets representantskap
Opprettet - Stipendiefond ved J. L. Tiedemanns Tobaksfabriks 150-års jubileum i 1928 (et fond på 100 000 kr. for industriens og håndverkets arbeidere)
Formann - Tobaksfabrikernes Landsforening (1917-1920)
Viseformann - Norges Industriforbund (1920-1922)
Nestformann - Oslo Haandverks- og Industriforening (1920-1925)
Formann - Oslo Haandverks- og Industriforening (1925-1927)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen, Gyldendal, Norsk Forlag (fra 1925)
Medlem - Direksjonen i Andresens Bank (fra 1928)
Medlem - Direksjonen, A.s Freia Chocolade Fabrik (fra 1931)

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar Nicolai A., hans farfar Johan Henrik A. og hans farfars bror Carl Ferdinand Å, se Lindstøl s. 34-35.
Okkupasjonen: Satt på Grini fra 12. jan. til 28. mai 1942.