Biografier

Erling Bjørnson


Født: 19.04.1868
Død: 07.12.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 4. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 5. representant Opland fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Lovkomiteen
Møtte for Skurdal 23.04.-03.05.1931.

Varamedlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Møtte for Ørud 23.04.-03.05.1931.

1934-36 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av billighetserstatninger.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Gikk ut for Bjelbøle i 1945.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse, Haag, 1938.

Personalia:

Født 19.04.1868, København.
Sønn av dikteren Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) og Karoline Johanne Elisaabeth Reimers (1835-1934).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Studert de sosiale forhold i utlandet (var 1905 i Amerika og holdt foredrag om unionsoppløsningen m. m)
Student - Jønsberg landbruksskole (1887-1888)
Landbruksstipendium - Verdensutstillingen, Paris (1900)

Gårdbruker - Aulestad gård (1890-1900)
Gårdbruker - Aulestad gård i Østre Gausdal (1900) (overtok Aulestad gård)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Østre Gausdal herredsstyre
1928-31 medlem Østre Gausdal formannskap
Ukjent periode medlem Østre Gausdal herredsstyre (noen år i 1890-årene)

Offentlige verv:

Formann - Fattigstyret, Østre Gausdal

Verv i partier:

Foredragsholder - Bondepartiet

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelag, landsstyret
Formann - Søndre Gudbrandsdalens krets av Norsk Landmandsforbund

Litteratur:

Art. forf. - Om landbruk i dagspressen

Diverse:

Slektskap: Fetter av nedennevnte Bjørn Kristensen.
Dømt Landsvikanordningen (1946-) (etter frigjøringen ble han tiltalt etter landsvikanordningen og 24. jan 1946 dømt til 10 års tvangsarbeid m. m)