Biografier

Bernhard Cornelius Brænne


Født: 12.11.1854
Død: 07.09.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 1. suppleant Trondhjem og Levanger Farver Høyre
1904-06 1. representant Trondhjem og Levanger Farver Høyre
1910-12 1. representant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Fabrikeier Høyre
1916-18 1. representant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Fabrikeier, fhv. Statsraad Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Næringskomite nr.1
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Hiorth i 1904-1905 og 1905-1906.

Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, ved toldtariffens forhandlinger.

1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Rønning 05.02 - 13.06.1916.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 02.02.1910 - 10.06.1910
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 11.06.1910 - 19.02.1912
Statsråd Arbeidsdepartementet 20.02.1912 - 22.08.1912

Personalia:

Født 12.11.1854, Trondheim.
Sønn av farvermester Johan Sørensen Brænne (1818-1871) og Karen Ingebretsdatter Moe (1820-1901).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems borgerlige realskole
Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt, kjemiavdelingen (1875)
Hospiterende elev - Høyskolen i Dresden (1876-1877)

Arbeider - Verksted i Bergen (en stund)
Arbeider - Tyske fabrikker (til 1878)
Overtok - Farens farveri (1878) (hvortil han senere etterhånden knyttet ullspinneri og veveri. Firmaet gikk i 1932 over til Bernhard Brænne A.s, Uldvarefabrik)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Trondheim bystyre
1901-04 medlem Trondheim bystyre
1904-07 medlem Trondheim bystyre
1907-10 medlem Trondheim bystyre
1891-1898 medlem Trondheim bystyre
1897-1898 varaordfører Trondhjem bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Statens fettråd (under første verdenskrig)
Medlem - Statens industriråd (under første verdenskrig)
Medlem - Statens tekstilsentral (under første verdenskrig)
Formann - Statens arbeidsledighetskomite av 1914
Medlem - Statens handelssjøfarts- og industrikomite av 1914
Medlem - Sykeforsikringskomiteen av 1907
Medlem - Komiteen om utlendingers virksomhet i riket av 1918
Medlem - Lønnskommisjonen av 1919
Medlem - Ferjekomiteen Norge-Jylland av 1920
Medlem - Kongedeputasjonen til København (1905)
Medlem - Arbeidsrådet (1909-1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Trondhjems Haandverks- og Industriforening
Medlem - Sentralstyret for Arbeidsgiverforeningen
Representant - For Den norske Fellesforening for Haandverk og Industri i Norges oplysningskontor for næringsveiene (1901-1921)
Formann - Norges oplysningskontor for næringsveienes overstyre (1909-1910)

Andre administrative verv:

Medlem - Trondhjems Sparebanks forstanderskap
Medlem - Trondhjems Sparebanks direksjon (1886-1927)
Medlem - Direksjonen for Trondhjems mek. Verksted (fra 1899)
Viseformann - Direksjonen for Trondhjems mek. Verksted (1903-1927)
Nestformann - Trondhjems Sparebanks direksjon (1924-1927)