Biografier

Albert Johnsen Moen


Født: 12.07.1879
Død: 12.10.1962
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1925-27 3. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Nord-Trøndelag fylke Småbruker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statens lån til A/S Hamar jernstøperi og mek. verksted.

1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1934-36 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1937-45 Medlem i Helsekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 12.07.1879, Moen i Henning sogn, Sparbu.
Sønn av gårdbruker Jon Andreassen Moen (1849-1909) og Isakine Paulsen (1855-1922).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Fortsettelsesskole
Elev - Mære landbruksskole (1898-1900)

Småbruker
Tre-, anleggs- og teglverksarbeider - M. m. (til 1910)
Nyrydningsmann - Moen i Henning (fra 1910) (brøt opp over 40 mål jord nyland)
Veiarbeidsformann - Moen i Henning (fra 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Sparbu herredsstyre
1919-22 medlem Sparbu herredsstyre
1922-1924 medlem Sparbu herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Mange viktige kommunale verv, Sparbu
Medlem - Den depart. kjøttkontrollkomite av 1936
Medlem - Småbrukerutvalget av 1936
Medlem - Statens kornankenemnd (fra 1929)
Varamann - Kornrådet (fra 1934)
Varamann - Bankrådet Norges Hypotekbank (fra 1945)
Medlem - Vinmonopolets råd (fra 1946)

Verv i partier:

Formann - Værdalens kretsparti av Arbeiderpartiet
Formann - Værdalens kretsparti av Arbeiderpartiet
Stiftet - Arbeiderpartiene i Sparbu og i Henning
Formann - Arbeiderpartiene i Sparbu og i Henning

Verv i organisasjoner:

Dirigent - I sangkor og vært revyforfatter

Litteratur:

Art. forf. - I sitt partis blad