Biografier

Oluf Christian Müller


Født: 19.10.1876
Død: 07.01.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant Kristiansund Disponent Det Frisinnede Venstre
1922-24 2. representant Ålesund, Molde, Kristiansund Disponent Det Frisinnede Venstre
1925-27 1. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Disponent Det Frisinnede Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1923-1924 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av minstelønnsloven for underordnede handelsfolk.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Arnesen 23.03.-12.04.1919, 16.03.-25.03.1920 og 07.03.-18.03.1921.

1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Eriksen 27.03.-08.04.1922, 12.03.-24.03.1924 og 16.06.-26.06.1924.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av trustloven.

Medlem i Lønningskomiteen
Trådte inn for C. Platou i 1923.

1925-27 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Witzøe 10.06.-27.06.1925 og 02.05.-11.05.1927.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Oscar Larsen i 1923.

Personalia:

Født 19.10.1876, Sunndalen.
Sønn av sogneprest Christian Høy Müller (1834-1882) og Mathea Herlofine Herlofsen (1847-1905).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen - Kristiansund

Ansatt - Firmaet Oluf Herlofsens sønner i Kristiansund
Ansatt - Forretning i Oslo
Reiste - England og Tyskland (i 1 år)
Ansatt - Firmaet Oluf Herlofsens sønner i Kristiansund (1896-1900)
Disponent - A.s Goma Smørfabrik (1900-1938) (fabrikken ble i 1934 utvidet til også å omfatte såpefabrikasjon)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Kristiansund formannskap
1913-16 medlem Kristiansund formannskap
1919-22 medlem Kristiansund bystyre
1922-25 medlem Kristiansund bystyre
1928-31 medlem Kristiansund bystyre
1934-37 medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Formann - Styret Kristiansunds elektrisitetsverk
Medlem - En rekke kommunale utvalg og i styret for flere merkantile bedrifter
Formann - Styret Skar Kraftanlegg (1915-1938)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1924-1933)
Medlem - Representantskapet for Norges Brannkasse (1928-1934)
Medlem - Tilsynskommisjonen Raumabanen (1932-1934)

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstres hovedstyre (1923-1924)