Biografier

Knut Monssen Nordanger


Født: 10.12.1883
Død: 31.05.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 7. representant Akershus fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Akershus fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Akershus fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Akershus fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Tokerud 14.06.-26.06.1926.

1928-30 Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av endring i lov om kirker og kirkegårder m. fl. lover.

Nestformann i Lovkomiteen
1934-36 Medlem i Helsekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lover om forandring i sinnsykeloven og tuberkuloselovens regler om refusjon.

Formann i Kommunalkomiteen (av 1934)
Erstattet av Thorstensen 21.06.-23.06.1934 og 08.06.-20.06.1936.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av tilskuddene fra Skattefordelingsfondet til riksveiene.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger

Personalia:

Født 10.12.1883, Nordanger i Bø sogn, Manger, nå Hordabø, herred.
Sønn av gårdbruker Mons Magnesen Nordanger (1843-1900) og Brita Knutsdatter Nødtvedt (1847-1887).

Utdanning og yrke:

Elev - Flere spesialkurser for lærere
Høyere lærerprøve - Stord (1903)
Studerte - Med stipendium, undervisningen ved folkeskoler i Stockholm og København (1914)

Fylkesrevisor
Lærer - Arbeidernes korrespondanseskole og Arbeidernes høyskole
Lærer - Høle i Ryfylke (fra 1903)
Lærer - Høland (fra 1906)
Lærer - Lillestrøm (fra 1910)
Lærer - Den tekniske aftenskolen, Lillestrøm (fra 1912)
Bestyrer - Folkeskolen, Lillestrøm (1919-1935)
Fylkesmann - Hedmark fylke (1935-1942) (16. mai 1935)
Fylkesmann - Hedmark fylke (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Lillestrøm herredsstyre
1916-19 ordfører Lillestrøm herredsstyre
1922-25 ordfører Lillestrøm herredsstyre
1925-28 ordfører Lillestrøm herredsstyre
1928-31 ordfører Lillestrøm herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Lillestrøm
Revisor - Kretssykekassen, Lillestrøm
Formann - Kinostyret, Lillestrøm
M. fl. - Kommunale og fylkeskommunale verv
Formann - Den depart. kommunallovkomite av 1935
Medlem - Et utvalg tilrevisjon av den nordiske konvensjon om fattigunderstøttelse av 1937
Medlem - Alkoholkommisjonen av 1939
Medlem - Jordmorlovkt. av 1946
Medlem - Skatteutjamningskt. av 1946
Medlem - Valgordningskomm. av 1948
Formann - Skolestyret, Lillestrøm (1915-1916)
Varamann - Riksskattestyret (1929-1945)

Verv i partier:

Formann - Mellem-Romerikes kretsstyre Arbeiderpartiet
Medlem - styret Akershus fylkes arbeiderparti
Sekretær - Arbeiderpartiets by- og herredslag
Redaktør - kommunalavdelingen tidsskriftet "det 20de Aarhundrede"

Verv i organisasjoner:

Formann - Akershus krets av Norges Lærerlag (1924-1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret "Akershus Arbeiderblad"

Litteratur:

Utga - Flere brosjyrer om skolevesen og politikk
Utga - "De arbeiderstyrte kommuner" (1931)
Utga - Sammen med A. Engh, "Kommunalhåndbok", 3 bd. (1936-1939)

Diverse:

Okkupasjonen: Avskjediget fra 25. jan. 1942, satt på Grini fra 14. april til 17. okt. s. å. og ble forvist Hedmark fylke til kapitulasjonen, da han igjen tiltrådte sitt embete.