Biografier

Andreas Nygaard


Født: 07.11.1878
Død: 05.09.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 3. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Formann Arbeiderpartiet
1931-33 1. suppleant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Formann Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Formann Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Formann Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1931-33 Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Vraa fra 05.02 og ut sesjonen i 1931, 13.03.-28.03 og fra 20.06 og ut sesjonen i 1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som fortserkning i 1935, ved behandling av byggelån til A/S Norsk Stål, og i 1936 ved behandling av do. for lån til fabrikk for sulfatsellulose.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av lån til A/S Bleka Gruber.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen

Personalia:

Født 07.11.1878, Kongsberg.
Sønn av sølvverksarbeider Ole Hansen Nygaard (1839-1909) og Johanne Popperud (1842-1886).

Utdanning og yrke:

Elev - Kongsberg tekniske aftenskole (1896-1897)

Arbeidet - Kongsberg våpenfabrikk (fra 1894)
Formann - Kongsberg våpenfabrikk (fra 1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Kongsberg formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Kongsberg (i 6 år)
Medlem - Boligrådet, Kongsberg (i 3 år)
Kommunens representant - Forstanderskapet den tekn. aftenskole, Kongsberg (til 1941) (-1-1941)
Formann - Styret det kommunale sykehus, Kongsberg (fra 1916)
Formann - Kinomatografstyret, Kongsberg (1919-1929)
Medlem - Styret Buskerud skolehjem (fra 1920)
Formann - Arrangementskomiteen fylkesutstillingen på Kongsberg (1924)
Formann - Styret Buskerud skolehjem (fra 1940)

Verv i partier:

Innehatt - en rekke tillitsverv innen den faglige og politiske arbeiderbevegelse