Biografier

Ivar Aavatsmark


Født: 11.12.1864
Død: 01.07.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 3. Snaasen Kaptein Venstre
1910-12 1. representant 3. Snaasen Kaptein Venstre
1913-15 1. representant 3. Snaasen Kaptein Venstre
1916-18 1. representant 3. Snaasen Oberst Venstre
1919-21 1. representant 3. Snaasen Oberst Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919- President Odelstinget
1917-1918 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Nestformann i Militærkomiteen
Sekretær 1908 og nestformann 1908-1909.

1910-12 Formann i Militærkomiteen
Forfall i 1910, Mørkved trådte inn i hans sted.

1913-15 Formann i Militærkomiteen
1916-18 Formann i Militærkomiteen
1919-21 Formann i Militærkomiteen
Trådte inn i regjering 12.06.1919, Eggen trådte inn i hans sted. Trådte igjen inn for Aamlid 21.06.1920. Ble valgt til formann i 1921. Gikk ut for Eggen 22.06.1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Øverland 15.07.1906.

1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Galtvik 07.07.1910.

1913-15 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Castberg 31.01.1913.

Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn i regjeringen 12.06.1919, Galtvik trådte inn i hans sted.

Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn i regjering 12.06.1919, N. Skaar trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 17.06.1919 - 20.06.1920
Statsråd Forsvarsdepartementet 22.06.1921 - 05.03.1923

Personalia:

Født 11.12.1864, Aavatsmark i Høylandet, Namdal.
Sønn av gårdbruker Anders Pedersen Aavatsmark (1820-1906) og Margrethe Salomonsdatter Mørkved (1821-1902).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Med stipendium studerte militære kommunikasjonsforhold i utlandet
Student - Trondhjems katedralskole (1886)
Militærehøyskoleeks. (1892)
Studiereise - Stipendium til Østerrike for å studere militære jernbanetransportforhold (1900)
Generalstabseks. (1903)
Studiereise - Stipendium til Finnland (1903)

Offiser (1889)
Premierløytnant (1890)
Aspirant - Generalstaben (1894-1898)
Kaptein (1898)
Adjoint (1900-1903)
Deltok - De østerrikske keisermanøvrer i Galizien (1900)
Lærer - Den militære høyskole (1903-1911)
Overtok - Fedrenegården (1904) (har vært i slektens eie i århundrer, var bosatt der 1906-11, senere i Steinkjer og Trondheim til 1928)
Oberstløytnant (1911) (sjef for Namdalens bataljon)
Oberst (1915-1919) (og sjef for N. Trondhjems Inf. reg. nr. 13 fra 1. jan)
Generalmajor (fra 1919) (og sjef for 5. divisjon fra 21. juni 1919 og for 2. divisjon og kommandant på Akershus fra 3. juli 1928-11. des. 1932)

Offentlige verv:

Tjenestgjorde - Flere år på militæretatens vegne ved styret for Statsbanene
Medlem - Komiteen for Kristiania stasjonsarrangement av 1899
Medlem - Komiteen om militær distriktsinndeling m. m. av 1917
Medlem - Komiteen om Sjøkartverket av 1928
Medlem - Akershuskt. av 1929
Medlem - Representantskapet for Norges Bank (1918-1930)
Medlem - Styret for Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag (1925-1928)
Formann - Kontrollkt. for bearbeidelse av det bygningsarkeologiske materiale på Akershus slott (1928-1931)
Formann - Nemnden for ledelse og kontroll av den frivillige militære utdannelse (1933-1936)

Verv i organisasjoner:

Kongevalgt medlem - Landsskytterstyret (1918-1919)
Medlem - Styret i Trondheims bys vel (1924-1928)
Formann - Styret for Hærens fastlønte Offiserers Landsforening (1930-1934)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen for A/S Grong Gruber (1918)
Medlem - Representantskapet for Trondhjems Sparebank (1925-1928)

Diverse:

Slektskap: Han er fetter av etternevnte og svoger av L. A. Mørkved (se Lindstøl s. 623)., jfr. også ovennevnte A. F. Eggen.