Biografier

Andreas Petersen Galtvik


Født: 30.04.1848
Død: 23.02.1937
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. suppleant 1. Stjørdalen Gaardbruger Venstre
1910-12 1. representant 1. Stjørdalen Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 1. Stjørdalen Gaardbruger Venstre
1916-18 1. representant 1. Stjørdalen Gaardbruger Venstre
1919-21 1. representant 1. Stjørdalen Gaardbruger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Landbrukskomiteen
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
1910-12 Medlem i Toldkomiteen
1913-15 Sekretær i Toldkomiteen
1916-18 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1918, ved behandling av lov om uførehets- og alderstrygd.

Nestformann i Toldkomiteen
Sekretær i 1916, nestformann i 1916-1918.

1919-21 Nestformann i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling av kgl. prp. om tillegg til toll-lovgivningen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Foosnæs 13.05.1905

1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Øverland 17.08.1908

1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Aavatsmark 07.07.1910.

1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Aavatsmark i 12.06.1919.

Personalia:

Født 30.04.1848, Hellan i Frosta.
Sønn av gårdbruker Peter Andersen Galtvik (1816-1881) og Anne Steffensdatter Hellan (1819-1829).

Utdanning og yrke:

Elev - Et par kurser ved Bentsen og Foosnæs folkehøyskole , Stjørdal (i sin ungdom)

Arbeidet - Farsgården Galtvik
Overformynderrevisor - Frosta (m. m)
Direktør - Sparebanken, Frosta (1879-1934)
Gårdbruker - Galtvik i Frosta (1882-1927) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Frosta herredsstyre
1901-04 ordfører Frosta herredsstyre
1904-07 ordfører Frosta herredsstyre
1907-10 ordfører Frosta herredsstyre
1910-13 ordfører Frosta herredsstyre
1916-19 ordfører Frosta herredsstyre
1922-25 ordfører Frosta herredsstyre
Fra 1886 medlem Frosta herredsstyre

Offentlige verv:

Valgmann - (1891)
Åstedsforlikskommissær - Frosta (fra 1894)
Formann - Stjør- og Verdals fiskeristyre (fra 1894)
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Suppleant - Hypotekbankens lånekontor, Trondheim (1906-1920)
Medlem - Styret Hypotekbankens lånekontor, Trondheim (1921-1926)

Verv i organisasjoner:

Formann - Indtrøndelagens og Namdalens folkevebningssamlag (1896-1899)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen sparebanken, Frosta (fra 1890)
Medstifter - Frosta Dampskibsselskab (1898)
Formann - Direksjonen Frosta Dampskibsselskab (1898-1910)