Biografier

Martin Halvorsen Handberg


Født: 18.07.1867
Død: 26.09.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 3. Orkedalen Gaardbruker Høyre
1928-30 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 4. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Jernbanekomiteen
1928-30 Medlem i Lønningskomiteen
Ble overført til utenriks- og konstitutionskomiteen da Øen døde 14.02.1928, Os trådte inn i hans sted.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1934-36 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Trædal i deler av 1936.

1937-45 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Trædal 26.01.-19.03.1939 og i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Kirkeby-Garstad i 1932.

1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Kirkeby-Garstad i 1935.

1937-45 Medlem i Fullmaktskomiteen
Døde 26.09.1940, Trædal trådte inn i hans sted i 1945.

Personalia:

Født 18.07.1867, Flå gård i Melhus.
Sønn av gårdbruker Halvor Iversen Engen (1830-1919) og Ingeborg Olsdatter Handberg (1846-1874).

Utdanning og yrke:

Elev - En vinter på Dybdahls amtsskole i Orkdal
Eksamen - Trondhjemske brigades underoffisersskole (1890)

Ligningssekretær - Børsa
Gårdbruker - Handberg i Børsa (fra 1892) (overtok morfarens gård)
Administrator - Hypotekbankens avdeling, Trondheim (1924-1940) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Børsa formannskap
1901-04 medlem Børsa formannskap
1904-07 ordfører Børsa herredsstyre
1907-10 ordfører Børsa herredsstyre
1910-13 ordfører Børsa herredsstyre
1913-16 ordfører Børsa herredsstyre
1916-19 ordfører Børsa herredsstyre
1919-22 ordfører Børsa herredsstyre
1895-1898 medlem Børsa herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1921-: medlem fylkesutvalget, Sør-Trøndelag.
1922-25: medlem fylkesutvalget, Sør-Trøndelag.
1925-28: medlem fylkesutvalget, Sør-Trøndelag.
1928-31: medlem fylkesutvalget, Sør-Trøndelag.
1919-22: medlem fylkesrådet, Sør-Trøndelag.
1922-25: medlem fylkesrådet, Sør-Trøndelag.
1925-28: medlem fylkesrådet, Sør-Trøndelag.

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsstyret, Børsa
Formann - Styret Børsa og Børseskogns komm. Elektrisitetsverk
Meget benyttet - Vedskjønns- og utskiftningsforretninger (særlig vassdragsskjønn: nidelvens og selbusjøens regulering, Åbjøra i valdres, svartelva i rissa, homla i malvik, flomskadeskjønn i gaula og orkla m. fl)
Medlem - Jordkommisjonen av 1919
Medlem - Valgordningsnemnda av 1935
Forlikskommissær - Børsa (1904-1927)
Formann - Sør-Trøndelags jernbanekomite (1916-1924)
Medlem - Fylkesveistyret, Sør-Trøndelag (1916-1928)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre
Formann - Bondepartiets fylkesorganisasjon
Medlem - Bondepartiets landsstyre (1924-1928)

Verv i organisasjoner:

Formann - Utrederforeningen for artillerireg. nr. 3
Medlem - Landmandsforbundets landsstyre

Andre administrative verv:

Formann - Børsa Sparebanks direksjon (i ca. 20 år)
Ordfører - Børsa Sparebanks forstanderskap
Medlem - Styret De norske hestehjelpskasser
Medlem - Bankrådet og kontrollkt. i Bøndernes Bank
Formann - Norges Kreditforening for Land og Skogbruk, Trondheimsavdelingen, (fra 1916)