Biografier

Marta Marie Nielsen


Født: 26.03.1881
Død: 15.06.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 6. representant Akershus fylke Lærerinne Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Helsekomiteen

Personalia:

Født 26.03.1881, Oslo.
Datter av skreddermester Christian Nielsen (1849-1906) og Anne Bønsnæs (1850-1888).

Utdanning og yrke:

Elev - Handelsskole
Elev - Industriskole
Studerte - Skolevesen og sosiale institusjoner under reiser i Danmark, Tyskland, Østerrike og Schweiz
Høyere lærerprøve - Holmestrand off. lærerskole (1906)
Elev - Statens Lærerhøjskole i København (1907-1908)

Arbeidet... - Bærum folkeskole
Lærerinne - Ringsaker (1908-1910)
Lærer - Snarøya skole i Østre Bærum (1914-1941) (avskjed 26. mars 1941)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Bærum herredsstyre
1931-34 medlem Bærum herredsstyre
1934-37 medlem Bærum herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Bærums kvinneutvalg
Representant - For lærerinnene i skolestyret, Bærum (1932-1934)

Verv i partier:

Formann - Akershus fylkes kvinneutvalg av Arbeiderpartiet (1923-1929)