Biografier

Børge Olsen-Hagen


Født: 10.02.1883
Død: 13.09.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Redaktør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av Øisang 30.01.-05.02.1926.

1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av overskridelser på ekstraordinære bevilgninger til hæren og marinen 1912-1919 m.v.

Medlem i Militærkomiteen
1931-33 Sekretær i Militærkomiteen
1934-36 Nestformann i Militærkomiteen
Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av flyplasser m.v.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av forbud mot utførsel av våpen m.v. til Bolivia og Paraguay.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Erstattet av Haavardstad.

Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 10.02.1883, Stavanger.
Sønn av lokomotivfører Andreas Hagen (1857-1923) og Serine Bendixen Østraat (1850-1903).

Utdanning og yrke:

Elev - Alm. folkeskole
Eksamen - Stavanger kommunale handelsskole
Journalist-stipendium - Sverige og Finnland (1922)

Handelsbetjent og handelsreisende
Tekstilarbeider
Drev - Egen forretning i manufaktur (fra 1909)
Redaksjonssekretær - Bladet "1ste mai", Stavanger (fra 1911)
Redaktør - Bladet "1ste mai", Stavanger (1920-1936) (Tsd)
Statsrevisor (fra 1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1916 medlem Stavanger bystyre
Fra 1916 medlem Stavanger formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Stavanger (i 9 år)
Medlem - Fattigstyret, Stavanger
M. fl. - Andre kommunale tillitsverv, Stavanger
Medlem - Den parlamentariske valgordningskomiteen av 1927
Medlem - Den parlamentariske valgordningskomiteen av 1935
Medlem - Styret den kommunale kinomatograf, Stavanger (fra 1919)
Varamann - Statsrevisjonen (fra 1928)

Verv i partier:

Formann - styret Stavanger arbeiderparti
Medlem - styret Stavanger arbeiderparti (fra 1920) (1920--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Sentralstyret Arbeidernes Avholdslandslag
Medlem - Styret Arbeidernes Presseforbund (fra 1927)

Diverse:

Idømt Fengselstraff for antimilitaristisk agitasjon (1921-). .
Idømt Fengselstraff for antimilitaristisk agitasjon (1924-). .