Biografier

Anders Venger


Født: 05.01.1872
Død: 23.02.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 5. Øvre Romerike Gaardbruker Høyre
1922-24 1. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 1. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 2. representant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1925-1926 Varapresident Odelstinget
1928-1930 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Veikomiteen
1922-24 Formann i Post- og telegrafkomiteen
Formann i 1922-1923. Gikk ut for Prydz 06.03.1923. Trådte igjen inn for Prydz 25.07.1924.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Trådte inn for A. Berge 05.03.1926.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg av fisk til Sovjetrepublikkforbundet.

Formann i Post- og telegrafkomiteen
Formann i 1925-1926. Gikk ut for Prydz 05.03.1926.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Løvenskiold i 1927.

1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Bryn 02.05.-05.05.1928.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av forholdsregler til lettelse av av gjeldstrykket.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av Russlandsgarantien.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av lån til Aust-Agder fylke.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Klingenberg 21.06.1920.

Medlem i Om ekstraordinær formueskatt
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Otto Müller 06.03.1923.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Morell 06.03.1923.

1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn i regjering i 1926, Bryn trådte inn i hans sted.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Trådte inn i regjering i 1926, Heggelund trådte inn i hans sted.

1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Statsråd Landbruksdepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 24.11.1923 - 11.12.1923
Statsråd Arbeidsdepartementet 05.03.1926 - 25.07.1926

Personalia:

Født 05.01.1872, Tønsager i Eidsvold.
Sønn av gårdbruker Johan Amundsen Venger (1846-1921) og Marte Olava Aas (1848-1907).

Utdanning og yrke:

Elev - Sem landbruksskole (1890-1892)

Bruksfullmektig - Hommelviken (1893-1896)
Forvalter - Kammerherre H. Mathiesens eiendommer i Eidsvoll, først Eidsvold Verk (1896-1902)
Forvalter - Kammerherre H. Mathiesens eiendommer i Eidsvoll, deretter på Berger Bruk (1902-1927)
Gårdbruker - Vengerbakken (fra 1916) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Eidsvoll herredsstyre
1910-13 medlem Eidsvoll herredsstyre
1913-16 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1916-19 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1919-22 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1922-25 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1925-28 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1928-31 ordfører Eidsvoll herredsstyre
1931-34 ordfører Eidsvoll herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Eidsvoll
Formann - Eidsvoll forliksråd
Medlem - Styret Eidsvolls elektrisitetsverk
Formann - Bankrådet
Medlem - Kornkvalitetskomiteen av 1919
Medlem - Postlovkt. av 1919
Formann - Postvesenets sparekt. av 1921
Medlem - Motorvognlovkt. av 1921
Formann - Røroskommisjonen av 1926
Medlem - Komiteen om forandringer i lov om Lånekassen for jordbrukere av 1933
Medlem - Styret Akershus Landhusholdningsselskap (1912-1928)
Formann - Styret Akershus Landhusholdningsselskap (1914-1923)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre
Nestformann - Høires Centralstyre (1920-1925)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Felleskjøpet
Formann - Styret Felleskjøpet (til 1935) (-1-1935)
Medlem - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (1915-1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Kontrollkomiteen Bøndernes Bank
Nestformann - Styret Bøndernes Bank (til 1935) (-1-1935)
Ordfører - Forstanderskapet sparebanken, Eidsvoll (fra 1925)