Statsråder fordelt på departement

Om Landbruks- og matdepartementet (19000) (01.10.2004-)

Om Landbruksdepartementet (19000) (17.02.1900-30.09.2004)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Olaug Vervik Bollestad (KrF) 22.01.2019-04.12.2020
Bård André Hoksrud (Frp) 31.08.2018-22.01.2019
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) 16.12.2015-31.08.2018
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) 16.10.2013-15.12.2015
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 18.06.2012-15.10.2013
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) 20.06.2008-18.06.2012
Terje Riis-Johansen (Sp) 17.10.2005-19.06.2008
Lars Sponheim (V) 19.10.2001-16.10.2005
Bjarne Håkon Hanssen (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Kåre Erling Gjønnes (KrF) 17.10.1997-16.03.2000
Dag Terje Andersen (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Gunhild Elise Øyangen (Ap) 03.11.1990-24.10.1996
Anne Vik (Sp) 16.10.1989-02.11.1990
Gunhild Elise Øyangen (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Svein Sundsbø (Sp) 04.10.1985-08.05.1986
Finn T. Isaksen (Sp) 08.06.1983-03.10.1985
Johan Christen Løken (H) 14.10.1981-07.06.1983
Oskar Ingemann Øksnes (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Oskar Ingemann Øksnes (Ap) 15.01.1976-03.02.1981
Thorstein Treholt (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Einar Hole Moxnes (Sp) 18.10.1972-15.10.1973
Thorstein Treholt (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Hallvard Eika (V) 21.08.1970-16.03.1971
Bjarne Lyngstad (V) 12.10.1965-20.08.1970
Leif Granli (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Hans Borgen (Sp) 28.08.1963-24.09.1963
Einar Joakim Wøhni (Ap) 23.04.1960-27.08.1963
Harald Johan Løbak (Ap) 14.05.1956-22.04.1960
Olav Meisdalshagen (Ap) 22.01.1955-13.05.1956
Rasmus Nordbø (Ap) 19.11.1951-21.01.1955
Konstituert statsråd Olav Berntsen Oksvik (Ap) 06.12.1947-05.03.1948
Kristian Fjeld (Ap) 05.11.1945-18.11.1951
Einar Frogner (Bp) 25.06.1945-04.11.1945
Fungerende statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (Uavh.) 14.05.1945-30.05.1945
Hans Ystgaard (Ap) 20.03.1935-24.06.1945
Haakon Martin Five (V) 03.03.1933-19.03.1935
Jens Falentinsen Hundseid (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Ivar Larsen Kirkeby-Garstad (Bp) 25.02.1932-13.03.1932
Jon Sundby (Bp) 12.05.1931-24.02.1932
Hans Jørgensen Aarstad (V) 15.02.1928-11.05.1931
Johan Nygaardsvold (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Ole Ludvig Bærøe (H) 05.03.1926-27.01.1928
Haakon Martin Five (V) 25.07.1924-04.03.1926
Anders Venger (H) 30.05.1923-24.07.1924
Anders Venger (H) 06.03.1923-29.05.1923
Haakon Martin Five (V) 26.07.1921-05.03.1923
Fredrik Anton Martin Olsen Nalum (V) 22.06.1921-25.07.1921
Gunder Anton Jahren (H) 21.06.1920-21.06.1921
Haakon Martin Five (V) 12.12.1919-20.06.1920
Provianteringsminister Oddmund Vik (V) 28.07.1916-26.08.1916
Aanon Gunerius Knudsen (V) 31.01.1913-11.12.1919
Erik Mathiassen Enge (FV) 20.02.1912-30.01.1913
Bernt Holtsmark (FV) 01.03.1910-19.02.1912
Wollert Konow (S.B.) (FV) 02.02.1910-28.02.1910
Hans Konrad Henriksen Foosnæs (V) 19.03.1908-01.02.1910
Sven Eivindson Aarrestad (V) 23.10.1907-18.03.1908
Sven Eivindson Aarrestad (V) 07.11.1906-22.10.1907
Aasmund Halvorsen Vinje (MV) 11.03.1905-06.11.1906
Johan Egeberg Mellbye (H) 26.09.1904-10.03.1905
Christian Pierre Mathiesen (H) 22.10.1903-25.09.1904
Aanon Gunerius Knudsen (V) 09.06.1903-21.10.1903
Wollert Konow (H.) (V) 21.04.1902-08.06.1903
Wollert Konow (H.) (V) 06.11.1900-20.04.1902
Ole Anton Qvam (V) 31.03.1900-05.11.1900