Statsråder fordelt på departement

Om Forbruker- og administrasjonsdepartementet (16000) (08.05.1972-31.12.1989)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Kristin Clemet (H) 02.11.1989-31.12.1989
Solveig Helene Sollie (KrF) 16.10.1989-31.12.1989
Oddrunn Kristine Helene Pettersen (Ap) 28.04.1989-15.10.1989
Einfrid Daghild Halvorsen (Ap) 13.06.1988-27.04.1989
Anne-Lise Bakken (Ap) 09.05.1986-12.06.1988
Astrid Nøklebye Heiberg (H) 18.04.1986-08.05.1986
Astrid Gjertsen (H) 08.06.1983-17.04.1986
Astrid Gjertsen (H) 14.10.1981-07.06.1983
Sissel Rønbeck (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Sissel Rønbeck (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Kirsten Emilie Myklevoll (Ap) 11.01.1978-07.10.1979
Annemarie Lorentzen (Ap) 15.01.1976-10.01.1978
Odd Georg Sagør (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Eva Lundegaard Kolstad (V) 18.10.1972-15.10.1973
Inger Louise Valle (Ap) 08.05.1972-17.10.1972