Biografier

Severin Løvenskiold


Født: 07.02.1777
Død: 15.09.1856
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Bratsberg Amt Kammerherre, amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd uten portefølje 28.11.1814 - 30.06.1817
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 10.07.1828 - 26.02.1841
Stattholder 27.02.1841 - 09.08.1855
Fungerende stattholder 10.08.1855 - 16.06.1856