Biografier

Karsten Fonstad


Født: 08.07.1900
Død: 28.07.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Hedmark fylke Jernbanetelegrafist Arbeiderpartiet
1934-36 6. representant Hedmark fylke Telegrafist Arbeiderpartiet
1937-45 6. representant Hedmark fylke Telegrafist Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Lian 03.10.1931.

1934-36 Medlem i Administrasjonskomiteen
1937-45 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen

Personalia:

Født 08.07.1900, Ringsaker.
Sønn av elektriker Johannes Fonstad og Mathea Kristiansen.

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Amtsskolen i Ringsaker (1917-1918)
Elev - Jernbaneskolen (1919-1920)

Gårdsarbeider (et par år)
Arbeidet - Jernbanen (1918-1919) (fra mai 1918)
Stasjonsbetjent - Jernbanen (fra 1919)
Telegrafist (1920)
Stasjonert - Ved Moelv stasjon (fra 1923)
Jernbaneekspeditør (fra 1946) (25. juli 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Ringsaker herredsstyre
1928-31 ordfører Ringsaker herredsstyre
Fra 1934 medlem Ringsaker herredsstyre

Verv i partier:

Innehatt - flere tillitsverv, såvel i kommunen som innen sitt parti
Formann - bygdens arbeiderparti

Diverse:

Okkupasjonen: I 1941 ble han fratatt sine kommunale verv til krigens slutt. Han ble arrestert 6. febr. 1945, satt først i Hamar kretsfengsel og 14. febr. på Grini til frigjøringen.