Biografier

Guren Audensen Gløtvold


Født: 03.03.1869
Død: 17.08.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. suppleant Hedmark fylke Fanejunker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Bærøe 15.04.-21.04.1929.

Personalia:

Født 03.03.1869, Søndre Gløtvold i Engerdal.
Sønn av gårdbruker Auden Semmingsen (1829-1905) og Ragnhild Halvorsdatter (1832-1909).

Utdanning og yrke:

Underoffiserseksamen - Halden (1892)

Sersjant (1897)
Drev - Fæmund Hotell (1906-1938)
Dampskipsekspeditør (1906-1938)
Poståpner (1907-1938)
Skyss-stasjonsholder (1908-1930)
Furer (1916)
Kommandersersjant (1917)
Fanejunker (1922-1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 ordfører Engerdal herredsstyre
1913-16 ordfører Engerdal herredsstyre
1916-19 medlem Engerdal formannskap
1919-22 ordfører Engerdal herredsstyre
1922-25 ordfører Engerdal herredsstyre
1925-28 medlem Engerdal formannskap
1928-31 medlem Engerdal formannskap
1931-34 medlem Engerdal formannskap
1934-37 medlem Engerdal formannskap
1937-1940 medlem Engerdal formannskap

Offentlige verv:

Medlem eller formann - En rekke kommunale komiteer og utvalg
Formann - Engerdal forsyningsnemnd (1940-1943)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Engerdal Sparebank (1912-1941)(da banken i 1938 ble slått sammen med Trysil Sparebank fortsatte han i styret til 1941)