Biografier

Olav Martinius Knutsen Steinnes


Født: 09.01.1886
Død: 26.06.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Telemark fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Telemark fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Telemark fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Telemark fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Telemark fylke Skolebestyrer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
1925-27 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
1928-30 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
Gikk ut for Kolsrud 28.01.1928, trådte inn igjen for Kolsrud 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Moen 28.01.1928.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Hafnor 28.01.1928.

1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1935 og 1936, Versto trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Ministry of Church and Education 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 09.01.1886, Steinnes i Ørsta.
Sønn av gårdbruker Knut Olai Olavsen Steinnes (1856-1935) og Berte Nilsdatter Sporstøyl (1860-1924).

Utdanning og yrke:

Elev - Møre folkehøyskole (fra 1906)
Elev - Volda lærarskule (1907-1910)

Drev - Jordarbeid og fiske (fra 1901)
Arbeidet - Statens ring- og merkevesen i Nord-Norge (1905-1906)
Lærer - Vikna, Namdalen (1910-1912)
Lærer - Rjukan (1912-1920)
Skolebestyrer - Rjukan (1920-1935)
Skoledirektør - Agder og Stavanger bispedømme (fra 1935) (utnevnt 15. febr. 1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Tinn formannskap
1919-22 medlem Tinn formannskap
1922-25 medlem Tinn formannskap

Offentlige verv:

Formann - Komiteen om Rjukans overgang til egen kjøpstedskommune
Medlem - Kirketilsynet
Medlem - Folkesskattestyret
Medlem - Sosialdepartementets boligutvalg av 1923
Medlem - Døveskolekomiteen av 1929

Litteratur:

Skrev - Endel fortellinger og politiske bladartikler
Utga - Brosjyren "Sosiale grunntanker" (1918)
Utga - Brosjyren "Vakt om folkeskolen" (1927)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen gikk han inn i N. S. og ble 1. febr. 1947 dømt til 6 måneders fengsel, tap av stilling m. m.