Embetsmannsarkivet

Tidsperiode: 1814-1974

Oversikter og tabeller

Ingen oversikter og tabeller er tilrettelagt.

Datasett

Informasjon om datasett under Embetsmannsarkivet

'Datasett' inneholder detaljert informasjon om datagrunnlaget i arkivet. 'Oversikter og tabeller' til venstre er basert på disse datasettene.

Spesielle merknader til datasettene under Embetsmannsarkivet:

De enkelte tabeller er ikke dokumentert. Tabellene er delt opp etter perioder. Opplysningene som er registrert varierer noe mellom periodene, men inneholder bl.a. fødested, fars yrke, utdanning, stilling før og etter departementstjeneste, sektortilknytning før og etter departementstjeneste, departementsstillinger, årstall sluttet i departement, lønnstrinn, karriere innen departement, type departement, tiltredelsesår og permisjoner.

Sammendrag

Embetsmannsarkivet inneholder informasjon om embetsmenn i sentraladministrasjonen i perioden 1814-1965 og 1970-1974. Arkivet består av seks enkeltarkiv som omfatter periodeinndelingene 1814-1845, 1845-1884, 1884-1914, 1914-1939, 1945-1965 og 1970-1974. NSD har kodet om dataene til en felles kodebok for alle periodene. Opplysningene som er registrert varierer noe mellom periodene, men inneholder bl.a. fødested, fars yrke, utdanning, stilling før og etter departementstjeneste, sektortilknytning før og etter departementstjeneste, departementsstillinger, sluttårstall i departement, lønnstrinn, karriere innen departement, type departement, tiltredelsesår og permisjoner.

Om Embetsmannsarkivet

Bakgrunn

Dataene ble samlet inn av følgende prosjektledere i forbindelse med utgivelse av verket 'Sentraladministrasjonens historie':

For ytterligere informasjon se: NSD-Rapport nr. 46:
Rune Fossheim og Eivind Frømyr: Embetsmannsarkivet 1814-1974.

Om datasettene

De enkelte tabeller er ikke dokumentert. Tabellene er delt opp etter perioder. Opplysningene som er registrert varierer noe mellom periodene, men inneholder bl.a. fødested, fars yrke, utdanning, stilling før og etter departementstjeneste, sektortilknytning før og etter departementstjeneste, departementsstillinger, årstall sluttet i departement, lønnstrinn, karriere innen departement, type departement, tiltredelsesår og permisjoner.